Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Palavin.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.palavin.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Palavín, s.r.o., Bavory 7, 692 01 Bavory, IČO: 25346024, ) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele ( č. 634/1992 Sb.).

Objednání zboží

 • Objednáním zboží se rozumí podání objednávky přes internetový obchod www.palavin.cz případně zaslání objednávky na emailovou adresu info@palavin.cz.

 • Zákazník je povinen uvést jméno, správnou a úplnou poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail a další případně požadované údaje. Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení ani opožděné doručení objednaného zboží z důvodu nesprávných kontaktních údajů poskytnutých zákazníkem.

 • Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro Českou republiku.

 • Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí Prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek pořevzít zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Zákazník je odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě, že je z důvodu na straně Zákazníka nutné zboží opakovaně doručit nebo doručit jiným způsobem, je Zákazník povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s tímto opakovaným odesláním.

Dodací podmínky

 • Zboží, které je skladem bude expedováno v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky (při platbě na dobírku) nebo připsání peněz na účet Prodávajícího (při platbě převodem). Pokud není požadované zboží skladem, bude Prodejce zákazníka informovat o možném termínu dodání.

 • Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou kupujícím. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu).

 • Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned pracovníkovi zásilkové firmy - odpovědnost za poškození zásilky nese dopravce.

Způsoby dodání zboží

V rámci České republiky probíhá doručení přes zásilkovou službu Toptrans na kupujícím uvedenou adresu, přepravné hradí Kupující při odběru nižším než 6 lahví. Při odběru 6ti a více lahví platí poštovné Prodávající.

Platební podmínky

Platbu za zboží je možno provést:

 • Dobírkou v hotovosti při převzetí zboží. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu.

 • Převodem na účet prodávajícícho. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu po připsání částky na účet Prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.

 • Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

  1. Odešlete informaci o vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) na email info@palavin.cz. Uveďte číslo Vašeho účtu, kam Vám mají být poslány peníze.
  2. Odešlete zboží na naši kontaktní adresu Palavín s.r.o , Bavory 7, 692 01 Bavory . Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 • Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

 1. Zákazník dává odesláním objednávky svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pro statistické a marketingové účely Prodávajícího a Poskytovatele. Těmito osobními údaji jsou míněny jméno a příjmení, dodací adresa, telefon a e-mail. S osobními údaji, které Zákazník v rámci uzavření kupní smlouvy poskytne, je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou distribučních společností pro zajištění bezproblémového doručení objednaného zboží.

 2. Odesláním objednávky Zákazník poskytuje souhlas s využitím osobních údajů pro marketingové účely Poskytovatele a Prodávajícího v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat telefonicky nebo elektronicky, a to e-mailem nebo prostřednictvím k tomu určené webové stránky.

 3. Prodávající i Poskytovatel se zavazují nakládat s osobními daty Zákazníka důvěrně. Osobní údaje získané v rámci uzavřené kupní smlouvy nebudou poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

 4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat Prodávajícího nebo Poskytovatele o vymazání svých osobních údajů z databáze s výjimkou zákonem požadovaných údajů o uskutečněných objednávkách, které je Prodávající povinen archivovat.

Copyright © 2019 palavin.cz

Created by GRAWEB